+7 (775) 555-45-54
  9.00-ден 17.00-ге дейін жұмыс күндері
+7 (775) 555-45-54
  9.00-ден 17.00-ге дейін жұмыс күндері

FAQ (сұрақтар/жауаптар)

№1 сұрақ
Қайта қаржыландыру дегеніміз не?

 • Әркімнің өмірінде ақшаның тап сол жерде және сол уақытта керек болатын кездері болады. Пайыздық мөлшерлемесі бізді қанағаттандыратын банкты таңдауға қажетті көп уақыттың болмауынан, біз “қымбат кредиттердің” кепілгері боламыз.
  Міне, нақты осындай жағдаяттарда бізге көмекке ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ келеді.
  Қайта қаржыландыру бірден бірнеше мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: пайыздық мөлшерлемені және ай сайынғы төлемдерді төмендетуге, кредиттер бойынша артық төлемдердің көлемін азайту, сондай-ақ ыңғайлы қызмет көрсету кестесін ала отырып, бірнеше кредиттік міндеттемелер бойынша берешектерді біріктіру.
  Қайта қаржыландыру – бұл басқа банктегі кредитті жабу мақсатында анағұрлым тиімді шартта жаңа кредит алу.
  Басқаша айтқанда, бұл ескі кредитті жабуға алынған жаңа кредит (Қайта қаржыландыруды көбіне қайта кредиттеу деп атап жатады). Заңгерлік аясында қайта қаржыландыру мақсатты кредит болып табылады, себебі шартта банктен бөлінетін ақша басқа кредиттік мекемедегі қарызды өтеуге баратыны көрсетіледі. Жаңа кредит алдыңдағы қарыздың сомасынан асып түсуі мүмкін. Бұндай жағдайда оны төлегеннен кейінгі қалған ақшаны қарызгер өз қалауы бойынша пайдалануына құқылы.

№2 сұрақ
Қайта қаржыландырудың кредитті қайта құрылымдаудан айырмашылығы не?

 • Кредитті қайта қаржыландыруды оны қайта құрылымдаумен шатастыруға болмайды. Қайта құрылымдау кредит сомасын, оның мерзімін, пайыздық мөлшерлемесі мен қолданыстағы кредиттік шарттың басқа да елеулі талаптарын өзгерту болып табылады. Яғни сіз өзіңіздің банкіңізге (МҚҰ) келесіз, өтініш жазасыз, мысалға, кредиттеу мерзімін ұзартуға байланысты. Банк (МҚҰ) оны қарастырады және сіздің кредитіңізді қайта құрылымдауға шешім қабылдайды. Нәтижесінде сіз жаңа өтеу кестесін, жаңа төлем сомасын аласыз, бірақ оның үстіне шарт бұрынғысынша сол субъекті құраммен қалады. Қайта қаржыландыру кезінде жаңа шарт жасалады. Бұдан бөлек, әдетте келесім субъектілері өзгереді. Негізінде, қайта қаржыландыру бастапқы кредит берген банкте, сондай-ақ басқа да банктерде жасалуы мүмкін. Бірақ банктер өз кредиттерін өте сирек қайта қаржыландырады – оларға бұл тиімді емес. Сондықтан клиентке арнайы қайта қаржыландыру бағдарламалары бар кредиттік мекемелерге жүгінуіне тура келеді

№3 сұрақ
Кредит төлеу мерзімін өткізіп алған адамға не істеу керек?

 • Проблемалық берешекті реттеу мәселелері бойынша қарыз алушылардың өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдері:
  Міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алу не оның басталу ықтималдығы туындаған жағдайда, Қарыз алушы кредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері не туындау мүмкіндігі туралы мәліметтерді қамтитын жазбаша өтінішпен, оның ішінде микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері не туындау мүмкіндігі туралы мәліметтерді қамтитын жазбаша өтінішпен қолданыстағы заңнамада/микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілдердің кез келгенімен кредиторға жүгінуге құқылы:
  1) негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру;
  2) берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге;
  3) сыйақы ставкасын азайту жағына қарай өзгертуге жол берілмейді
  4) микрокредит бойынша негізгі борышты және (немесе) сыйақыны, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептен шығарумен;
  5) микрокредит беру туралы Шарт талаптарын қайта құрылымдаудың және өзгертудің өзге де түрлері.

  Берешекті қайта құрылымдау мүмкіндігін қарау үшін негіз болып табылуы мүмкін:
  1) қарыз алушыны жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркеу;
  2) Қарыз алушының әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі, атап айтқанда халықтың әлеуметтік осал топтарына (бұдан әрі-ХӘОТ) жатқызу, сол сияқты орташа айлық табыстың төмендеуіне әсер еткен бірге тұратын жақын туысының, жұбайының (зайыбының) ХӘОТ мәртебесін алу;
  3) қарыз алушының ауруына байланысты уақытша еңбекке жарамсыздығы (3 айдан астам);
  4) қарыз алушының бала күтімі бойынша демалысқа шығуы;
  5) қарыз алушыны мерзімді әскери қызметке шақыру;
  6) қарыз алушының жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) ауруына (әлеуметтік мәні бар аурулар қатарынан) не қайтыс болуына байланысты отбасылық мән-жайлар жатады;
  7)қарыз алушыға материалдық залал келтірген мән-жайлар (ұрлық, өрт және т. б.)
  8) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төтенше жағдайды енгізу және төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде қаржылық жағдайы нашарлаған халыққа және кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты шаралар мен уақытша шектеулер енгізу туралы Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының (Президенттің, Үкіметтің және т. б.) нормативтік-құқықтық актілері;
  9) растайтын құжаттарды ұсына отырып және олар бойынша ұйымның уәкілетті органы өз қалауы бойынша шешім қабылдайтын өзге де негіздер.
  Бұл тізбе түпкілікті болып табылмайды және қолданыстағы талаптармен шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкіндігіне әсер еткен жағдайға байланысты толықтырылуы мүмкін.

  Білу маңызды:
  Қарыз алушы ағымдағы қаржылық және әлеуметтік жағдай туралы ақпарат беруге, кредитор алдындағы міндеттемелерді орындауға мүмкіндік беретін кірістердің төмендеу не болмау фактісін құжатпен растауға тиіс.

  Құжаттарды ұсынбау қарыз алушының өтінішін қараусыз қалдыру үшін негіз болып табылады, бұл туралы тиісті хабарлама жіберіледі.

  Өтініш қаралғаннан және ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін қарыз алушыға жазбаша нысанда не микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілмен микрокредит беру туралы (туралы)хабарланады.:
  1) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістермен келіскенде;
  2) берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары негізінде жүргізіледі;
  3) бас тарту себептерінің уәжді негіздемесін көрсете отырып, микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгертуден бас тартқан кезде беріледі.

  Ұйым қарыз алушыдан жазбаша өтінішті алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Қарыз алушының өтінішін қарайды және ол бойынша шешім қабылдайды.

  Егер қарыз алушы ұйымның ұсыныстарымен келіспеген жағдайда не шарттың талаптарын өзгерту туралы бас тартуды алған кезде, ол ұйымның шешімін алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде уәкілетті органға (РРҚРТ) “АккордКапитал “МҚҰ”ЖШС бір мезгілде хабардар ете отырып жүгінуге құқылы. Мұндай өтінішті уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

  Берешекті реттеу мәселелері бойынша жеке және қашықтан жүгінуге болады:
  Өтініштерді жолдауға арналған электрондық мекен-жай info@accordcapital.kz
  сондай-ақ (WhatsApp) және нөмір бойынша жедел желі арқылы+7 775 555 45 54
  Біздің мекен-жай:
  Алматы қ., к-сі, 96/98
  Шымкент қ., Әл-Фараби ауд., Майлы Қожа к-сі, 84/2

  Жауапты қызметкерлер:
  Микрокредиттерді қайтару, микрокредиттерді беру және қайтару секторының, филиалдармен жұмыс жөніндегі маманы
  Қойшманов Талғат Өмірзақұлы +7 775 555 45 54

  Борышкерлермен жұмыс, микрокредиттерді беру және қайтару секторы, филиалдармен жұмыс жөніндегі маман
  Рожков Валерий Владимирович +701 098 58 28

  Шымкент қаласындағы филиал директоры
  Дүйсенбаев Медет + 7 701 532 99 45