+7 (775) 555-45-54
  в буднии дни с 9.00 до 16.00
+7 (775) 555-45-54
  в буднии дни с 9.00 до 16.00

Төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларды қолдау шаралары туралы

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының 10.01.2022 Ж. №8 бұйрығы, сондай-ақ «төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларды қолдау шаралары туралы» 20.01.2022 ж. №28 бұйрығы негізінде банктік қарыз және микрокредит шарттары бойынша мерзімі өткен берешектің пайда болу жағдайларын болдырмау мақсатында, хабарлаймыз:
1. 01.01.2022 ж.бастап 31.01.2022 ж. дейін мерзімі өткен жағдайда айыппұл санкцияларын (өсімпұлдарды) есептеу автоматты түрде тоқтатылады. Бұл шараны қолдану үшін МҚҰ-ға хабарласудың қажеті жоқ!
2. МҚҰ жеке шарттарда қарайды және төтенше жағдай кезеңінде олардың қаржылық жай-күйінің нашарлауының немесе келтірілген залалдың объективті себептері болған кезде негізгі борыш пен сыйақы бойынша кейінге қалдыруды алу мүмкіндігін береді.
Микрокредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру қаржылық жай-күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, төлемдерді кейінге қалдыру себебін қамтитын еркін нысанда жасалған қарыз алушының өтініші негізінде беріледі.
Өтініш кредиттік ұйымға 2022 жылғы 04 сәуірге дейін(қоса алғанда)берілуі мүмкін.

Өтініштерді жолдауға арналған электрондық мекен-жай info@accordcapital.kz,
сондай-ақ (WhatsApp) құралдары бойынша+7 775 555 45 54
Телефон арқылы барлық сұрақтар мен анықтамалар: +7 775 555 45 54 (WhatsApp)